ĐŨA TRE DÙNG MỘT LẦN

Sản phẩm được sản xuất thủ công qua các khâu xử lý từ tre tự nhiên. Giá bán : Liên hệ   

ĐŨA TRE QUÊ HƯƠNG

Sản phẩm Đũa tre sử dụng nhiều lần, sản xuất từ tre tự nhiên. Giá bán : Liên hệ

ĐŨA GỖ LOẠI 1

Sản phẩm Đũa gỗ sử dụng nhiều lần, sản xuất từ gỗ tự nhiên. Giá bán : Liên hệ

ĐŨA GỖ LOẠI 2

Sản phẩm Đũa gỗ loại 2 sử dụng nhiều lần, sản xuất từ gỗ tự nhiên. Giá bán : Liên hệ

TĂM TRE QUÊ HƯƠNG

Tăm tre của cơ sở Quê Hương sản xuất từ tre tự nhiên, ướp hương quế Giá bán : Liên hệ

TĂM TRÚC QUÊ HƯƠNG

Tăm trúc của cơ sở Quê Hương sản xuất từ trúc tự nhiên, ướp hương quế Giá bán : Liên hệ