ĐŨA TRE DÙNG MỘT LẦN

Sản phẩm được sản xuất thủ công qua các khâu xử lý từ tre tự nhiên. Giá bán : Liên hệ   

ĐŨA TRE QUÊ HƯƠNG

Sản phẩm Đũa tre sử dụng nhiều lần, sản xuất từ tre tự nhiên. Giá bán : Liên hệ